ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


TRIPLEX

 • Triplex Έγχρωμο Υπερ. Καρωτίδων & Σπονδ. Αρτηριών
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Αρτηριών Άνω Άκρων
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Αρτηριών Κάτω Άκρων
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Φλεβών Άνω Άκρων
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Φλεβών Κάτω Άκρων
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Κοιλιακής Αορτής
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Λαγονίων Αρτηριών
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Λαγονίων Φλεβών

 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Νεφρικών Αρτηριών
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Νεφρικών Φλεβών
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Πυλαίας Φλέβας
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Ήπατος
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
 • Triplex Έγχρ. Υπερ. Αρτηριών Σηραγγωδ. Σωματ. Πέους
 • Triplex Έγχρωμο Υπερηχογράφ. Φλεβών Όσχεου (Όρχεων)

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ

 • Υπερ. Εγχρ. Doppler Έσω Γεννητ. Οργάνων Διακοιλιακό
 • Υπερηχογράφημα Άνω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Άνω-Κάτω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Γυναικολογικό Διακοιλιακό
 • Υπερηχογράφημα Επινεφριδίων
 • Υπερηχογράφημα Ήπατος
 • Υπερηχογράφημα Ήπατος – Χοληδόχου Κύστεως- Χοληφόρων
 • Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς
 • Υπερηχογράφημα Κάτω Κοιλίας
 • Υπερηχογράφημα Κοιλιακής Αορτής
 • Υπερηχογράφημα Λαγόνιου Βόθρου
 • Υπερηχογράφημα Μαλακών Μορίων
 • Υπερηχογράφημα Μαστών
 • Υπερηχογράφημα Νεφρών
 • Υπερηχογράφημα Όρχεων
 • Υπερηχογράφημα Όσχεου
 • Υπερηχογράφημα Ουροδόχου Κύστεως – Ουρητήρων
 • Υπερηχογράφημα Παγκρέατος
 • Υπερηχογράφημα Παρωτίδος-Σιελογόνων Αδένων
 • Υπερηχογράφημα Πέους
 • Υπερηχογράφημα Προστάτου
 • Υπερηχογράφημα Προστάτου – Ουροδόχου Κύστεως
 • Υπερηχογράφημα Σπληνός
 • Υπερηχογράφημα Τραχήλου
 • Υπερηχογράφημα Υπογναθίων Αδένων
 • Υπερηχογράφημα Γονάτων και Άλλων Αρθρώσεων

Ειδικότερα για τα παιδιά:
 

 • Υπερηχογράφημα για Έλεγχο Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης
 • Υπερηχογράφημα για Έλεγχο, Υπερτροφικής Πυλωρικής Στένωσης
 • Υπερηχογράφημα για Έλεγχο Συγγενών Παθήσεων